Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ogłasza sprzedaż samochodu osobowego OPEL VECTRA 4DR ELEGANCE Z18XER dotychczas eksploatowanego jako pojazd służbowy.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Opel Vectra 4-drzwiowy, Z18XER, rok produkcji 2006 (pozostałe dane techniczne w załączniku nr 1).
  2. Cena wywoławcza wynosi: 12200 zł brutto.
  3. WORD w Warszawie jest pierwszym właścicielem pojazdu.
  4. Pojazd przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Sprzedającego pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, 03-231 Warszawa ul. Odlewnicza 8.
  5. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, listem lub bezpośrednio w sekretariacie WORD w Warszawie 03-231 Warszawa ul. Odlewnicza 8, w terminie do dnia 19 lipca 2017 roku do godziny 10.00.
    Kopertę należy zaadresować: „WORD w Warszawie, 03-231 Warszawa ul. Odlewnicza 8”, i opisać „Oferta zakupu samochodu osobowego OPEL VECTRA WA 30955, nie otwierać przed dniem 19 lipca 2017 r. godz. 10.15.” Oferta powinna zawierać dane zawarte we wzorze formularza ofertowego.

Osoba do kontaktu - Konrad Rudnik - 22 59-76 714

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłosznia wraz z załącznikami (plik PDF, ok. 1,5MB)
  2. Formularz oferty (plik Microsoft Word, DOC)