Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi systemu egzaminowania zostanie wyłączona możliwość zapisu na egzamin państwowy na prawo jazdy za pośrednictwem strony www.Info-Car.pl w okresie od 31.03.2023r. od godziny 13:30 do 01.04.2023r. do godziny 7:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo.

W związku z art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, od dnia 1 kwietnia 2023 ulegają zmianie stawki opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego.

Nowe stawki będą wynosiły odpowiednio:

  • opłata za część teoretyczną egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień każdej kategorii - w wysokości 50 zł;
  • opłata za część praktyczną egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii:
    • AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – w wysokości 200 zł,
    • B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E - w wysokości 250 zł.

Od osób dokonujących zapisu na egzamin do dnia 31 marca 2023 roku będzie pobierana opłata według obecnych stawek.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 31.03 oraz 01.04.2023 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - motocykl

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2023 roku, działając w oparciu o § 17  ust. 2  rozporządzenia  ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zmianami), WORD w Warszawie wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Termin egzaminu będzie można ustalić od dnia 14 marca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Element dekoracyjny - Samochód na płycie poślizgowej Tor Modlin

Samorząd Województwa wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego organizują kolejna edycję „Szkolenia profilaktycznego dla kierowców w wieku 18-24 lata oraz 55 i więcej” finansowaną w całości ze środków własnych. Wykonawcą projektu - wyłonionym w drodze przetargu - jest „Tor Modlin” Spółka z o.o.

Szkolenie dla młodych i doświadczonych kierowców „edycja 2023” to trzecia z rzędu inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwsza z nich miała miejsce w 2019 roku, kolejna w 2020 roku, trzecią jest 3-letnia edycja szkoleń realizowana w latach 2021-2023.

Osiągnięcie wyznaczonego celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa odbywa się poprzez uświadomienie młodym kierowcom (18-24 lata) zagrożeń wynikających z podejmowania ryzykownych zachowań związanych z konsekwencjami doboru prędkości jazdy oraz możliwościami skutecznego hamowania.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2023 (sobota) WORD w Warszawie będzie nieczynny. Nie będą prowadzone egzaminy i zapisy na egzaminy w żadnym z Miejsc Egzaminowania.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.01.2023 r. ulegają zmianie opłaty za wynajem placu manewrowego.

Szczegóły w artykule Jazdy próbne przed egzaminem

Plakat informujący o rozpoczęciu nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Szanowni Państwo .

Zachęcamy Państwa do zgłaszania projektów w ramach nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Projekty można zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza są dostępne na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza lub w Biurze ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności.

Plakat informujący o rozpoczęciu nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wydarzenia organizowane przez Automobilklub Polski w dniach 2-3 grudnia 2022 (60 Rajd Barbórka 2022), Miejsce Egzaminowania Powstańców Śląskich 127A (Bemowo) będzie nieczynne w dniu 3 grudnia 2022 (sobota). W tym dniu nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo, dnia 17 grudnia 2022 roku zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące Kursu Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Egzaminatorów Kategorii B Prawa Jazdy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie „Organizatora” - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 o godzinie 10.00 (aula, III piętro).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.