Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów - grudzień 2022

Serdecznie zapraszamy egzaminatorów, którzy w roku 2022 nie uczestniczyli jeszcze w obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty planowane są w dniach: 09, 10 i 11 grudnia 2022 roku w siedzibie WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8 (aula, III. piętro) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dzień I – piątek 09 grudnia 2022 roku w godz. 14.00 – 16.30 (zajęcia teoretyczne).

Dzień II – sobota 10 grudnia 2022 roku w godz. 09.00 – 16.50 (zajęcia teoretyczne).

Dzień IIIniedziela 11 grudnia 2022 roku w godz. 09.00 – 14.00 (zajęcia praktyczne – w przypadku małej ilości uczestników warsztatów zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie, w dni powszednie).

 

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 12 listopada 2022 r. (sobota) WORD w Warszawie będzie nieczynny, nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy w żadnym z trzech Miejsc Egzaminowania.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Element dekoracyjny - motocykl

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 21 listopada 2022 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.), z uwagi na zbliżający się okres zimowy uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie egzaminów, WORD w Warszawie zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Ostanie egzaminy praktyczne kategorii motocyklowych zaplanowane są na dzień 19 listopada 2022r.

Egzaminy teoretyczne w zakresie ww. kategorii realizowane będą bez zmian.

Egzaminowanie w ww. kategoriach zostanie wznowione, z chwilą ustania przyczyn zawieszenia egzaminów.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Klienci,

z uwagi na utrudnienia komunikacyjne w rejonach warszawskich cmentarzy, w dniu 31 października (poniedziałek) 2022 roku WORD w Warszawie będzie nieczynny. We wszystkich Miejsca Egzaminowania tj. „Odlewnicza”, „Bemowo”, „Radarowa” nie będą przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą realizowane zapisy na egzaminy. Nie będzie też pracować administracja ośrodka.

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 21.10 oraz 22.10.2022 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 23.09 oraz 24.09.2022 roku organizuje szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Od dnia 17 września 2022 roku szkolenia z zakresu redukcji punktów karnych nie są realizowane.

Informacja dotycząca kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Według aktualnie obowiązujących przepisów skutkiem przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów karnych jest obowiązek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, tj. ponownego podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy – dotyczy kierowcy posiadającego prawo jazdy dłużej niż rok. Jeżeli taki kierowca, nie przekroczył dopuszczalnego limitu punktów ma możliwość wzięcia udziału w dobrowolnym szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego pozwalającym zredukować liczbę posiadanych punktów karnych o 6.

Uprzejmie informujemy, iż o dnia 17.09.2022 roku  takiej możliwości nie będzie, ponieważ zostały uchylone przepisy umożliwiające organizację powyższego szkolenia.

Wychodząc naprzeciw pytaniom naszych klientów dotyczących organizacji przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie od dnia 17 września 2022 roku „nowych” kursów reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego uprzejmie informujemy, że

kursy redukujące punkty karne „według nowych zasad” nie będą organizowane!

Przyczyną takiego stanu rzeczy oprócz braku publikacji „nowego rozporządzenia” w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest również uzależnienie możliwości jego organizacji od wejścia w życie art. 98a ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, który z kolei jest uzależniony od ogłoszenia przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw transportu komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających m.in. wdrożenie opisanego wyżej kursu. Komunikat ten powinien zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie, co oznacza, że:

Kursy redukujące punkty karne „według nowych zasad” będą mogły odbywać się dopiero po publikacji „nowego rozporządzenia” oraz po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia przez Ministra ds. Informatyzacji i Ministra ds. Tramsportu „odpowiedniego komunikatu”.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2022 r. (sobota) WORD w Warszawie będzie nieczynny, nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy w żadnym z trzech Miejsc Egzaminowania.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 18 lipca 2022 roku pod pozycją 1505 Do pobrania Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1505 w formacie PDFDo pobrania Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1505 w formacie PDF (PDF 338,2KB) zostało zamieszczone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

W ww. akcie została zmieniona wysokość opłaty za udział w szkoleniu z 400 zł na 500 zł.

W związku z powyższym informujemy, że wszystkie osoby zapisujące się na kurs po 31 lipca będą zobowiązane do wnoszenia opłaty wg nowej stawki tj. 500 zł.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 22.07 oraz 23.07.2022 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.