Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. T jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,
 • zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego

Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.

Fotografia

Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2016 r. poz. 231 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231 (PDF 487,2KB).

Numer PKK

Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK. Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat procedura jest możliwa w obecności rodzica lub opiekuna.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)

Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.

Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.


Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.


Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy

Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna

Opis przebiegu egzaminu teoretycznego


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna

Ogólny opis przebiegu egzaminu praktycznego

Wykonanie zadań na placu manewrowym

Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu (czas: max. 5 minut) następnie przygotowanie się do jazdy,
 • złączenie przyczepy z pojazdem  (czas: max. 15 minut),
 • uruchomienie pojazdu, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (cofanie – czas: max. 5 minut),
 • wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu wskazanego w Tabeli nr 3, Załącznika nr 2 (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDF Dziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF 1.6MB)):
  • zestaw 1 - parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) oraz parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem),
  • zestaw 3 - parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem ) oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
 • po powrocie z ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym wykonanie zadania rozprzęgania pojazdu z przyczepą (czas: max. 10 minut).

Pełen wykaz elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDF Dziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF 1.6MB)).


 Egzamin praktyczny w zakresie kategorii T prowadzony jest zespołem pojazdów:

   • ciągnik rolniczy Zetor 3320 z przyczepą Guzmet T070Zdjęcie pojazdu egzaminacyjnego - ciągnik Zetor3320 Guzmet T070
    silnik czterosuwowy o zapłonie samoczynnym (diesel),
    o poj. skokowej 2695,5 cm3 i mocy 33,1 kW,
    wymiary (długość / szerokość / wysokość):
    - ciągnik: 3630 / 2115 / 2512 mm,
    - przyczepa: 5810 / 2170 / 1800 mm,
    masa (własna / dop. całkowita):
    - ciągnik: 2680 / 5200 kg,
    - przyczepa: 1840 / 6340 kg.

Odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.


Pytania i odpowiedzi:

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii T?

Kategoria T uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Do pobrania: