Część praktyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy ma wykazać, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, potrafi w praktyce zastosować przepisy ruchu drogowego.


Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019. Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF 1,6MB).


 Każda osoba oczekująca na egzamin powinna:

 • posiadać ważny dokument tożsamości pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej,
 • posiadać okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp. Jeśli posiada takie wskazanie w orzeczeniu lekarskim.

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy w zakresie kategorii B jest nagrywana. Dopuszcza się, możliwość nagrywania egzaminów innych niż kategorii B. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule Rejestracja przebiegu egzaminu.

Egzamin praktyczny można podzielić na pięć etapów:

 1. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 3. Wykonanie zadań na placu manewrowym.
 4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
 5. Omówienie egzaminu.

Etapy I - III oraz V wykonywane są na placu manewrowym.

Etap IV wykonywany jest w ruchu drogowym, na drogach publicznych.

I. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora

Każda osoba przystępująca do egzaminu musi okazać ważny dokument tożsamości.

Egzaminator przedstawia się i upewnia się, że osoba rozumie zasady przebiegu egzaminu.

II. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy

Podczas losowania osoby egzaminowanej przez egzaminatora, komputerowy system do egzaminowania, automatycznie losuje czynności do wykonania w zakresie kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

System losuje po jednym elemencie z grupy:

 • I
  • poziom oleju w silniku,
  • poziom płynu chłodzącego,
  • poziom płynu hamulcowego,
  • obecność płynu w spryskiwaczach,
  • działanie sygnału dźwiękowego,
 • II
  • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  • działanie świateł mijania,
  • działanie świateł drogowych,
  • działanie świateł hamowania „STOP”,
  • działanie świateł cofania,
  • działanie świateł kierunkowskazów,
  • działanie świateł awaryjnych,
  • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeśli występuje.
 • dodatkowo dla kategorii B(96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
  • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
  • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.

Osoba egzaminowana musi dostosować pojazd do swojej postury w taki sposób, aby mogła bezpiecznie prowadzić pojazd.

 • Przygotowanie pojazdu polega na:
  • ustawieniu fotela,
  • ustawieniu zagłówka,
  • ustawieniu lusterek,
  • zapięciu pasów bezpieczeństwa,
  • upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

III. Wykonanie zadań na placu manewrowym

Ta część egzaminu pozwala egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.

W zależności od kategorii prawa jazdy, zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnić.

IV. Wykonanie zadań w ruchu drogowym

Ta część egzaminu jest przeprowadzana w celu sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Podczas tej części egzaminu, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

 

Jeśli popełnisz błąd to egzaminator poinformuje Cię o tym, wówczas musisz zastanowić się na czym on polegał i więcej go nie powtórzyć. Jeśli usłyszysz informację o nieprawidłowym wykonaniu zadania ale nic o wyniku Twojego egzaminu to znaczy, że mimo wszystko ciągle masz szansę go zdać.

Jeśli jednak doprowadzisz do sytuacji, która będzie niebezpieczna dla Ciebie lub innych uczestników ruchu to egzaminator nie pozwoli Ci już dalej jechać a wynik Twojego egzaminu będzie negatywny.

 

Zadania egzaminacyjne oceniane są wg zasad określonych w tabelach, które znajdują się w Załączniku nr 2 (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF 1,6MB)).

V. Omówienie egzaminu

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania.