Już działa Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie. To nowoczesny obiekt, który służyć będzie propagowaniu bezpiecznych zachowań na drodze. Do skorzystania z jego oferty zachęcał marszałek Adam Struzik.

– To miejsce powstało przede wszystkim z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego chcemy kształtować prawidłowe postawy na drodze już od najwcześniejszych lat. W tym centrum dzieci i młodzież poza wiedzą teoretyczną, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności na specjalnym torzepodkreśla marszałek Adam Struzik.


Teoria…

Nowo wybudowany obiekt o powierzchni 220 m2 posiada dwie sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejsze, multimedialne środki dydaktyczne. Dzięki merytorycznej opiece ekspertów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dzieci i młodzież otrzymają praktyczną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Z kolei bliskie sąsiedztwo Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy pozwoli na korzystanie z obiektów przez całe rodziny, a także wdrożenie innowacyjnych programów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

… i praktyka

Na terenie Mazowieckiego Centrum BRD w Modlinie znajduje się także „miasteczko ruchu drogowego”. To blisko 800 m2  jezdni, dróg rowerowych oraz chodników. Miasteczko jest symulacją rzeczywistej drogi, pełnej skrzyżowań, znaków pierwszeństwa, przejść dla pieszych, a także sygnalizacji świetlnej, przejazdów tramwajowych i kolejowych. Dla początkujących rowerzystów stworzona została powierzchnia do doskonalenia jazdy. Infrastruktura miasteczka pozwala na przygotowanie zarówno pieszych jak i rowerzystów do poruszania się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Dla wspólnego dobra

Tylko w 2018 r. na polskich drogach zginęło w wyniku wypadków komunikacyjnych aż 105 dzieci, a 3621 zostało rannych. By zahamować wzrost liczby poszkodowanych, samorząd Mazowsza wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jednym z nich jest budowa Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie. Dzięki inwestycji możliwe będzie kształtowanie prawidłowych postaw poprzez edukację z zakresu przepisów ruchu drogowego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1 mln zł.

 

Źródło: mazovia.pl oraz materiały własne WORD Warszawa

 

W dniu 02.06.2017r. w zorganizowanym, na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Wiktora Thommee 1a w Modlinie, przez Straż Miejską z Nowego Dworu Mazowieckiego, połączonym z „Dniem Dziecka”, konkursie pod nazwą „Nie jestem obojętny, pomagam, bo umiem” wzięło udział około 100 uczestników, w tym dzieci z czterech szkół podstawowych, trzech gimnazjów oraz młodzież z dwóch zasadniczych szkół zawodowych, z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.

Tematem wiodącym konkursu było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w sytuacji symulowanego wypadku drogowego, w którym w pierwszym przypadku doszło do czołowego zderzenia się dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego ranni w różnym stopniu zostali obydwaj kierowcy tych pojazdów, w drugim przypadku doszło zaś do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. 

Do Jury oceniającego zawodników zaproszono, przedstawiciela organizatora tj. Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, pracowników WORD w Warszawie, przedstawiciela ratowników medycznych oraz przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zawodnicy podzieleni byli na trzy grupy wiekowe, tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Do konkursu przedstawiciele szkół przystępowali w trzyosobowych drużynach a ocenie podlegały następujące elementy:

 1. bezpieczeństwo własne zawodników, 
 2. zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 
 3. wezwanie kwalifikowanej pomocy, 
 4. udzielenie pierwszej pomocy, 
 5. umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników oraz 
 6. kierowanie zespołem i praca zespołowa. 

Biorący udział w konkursie wykazali się dużym zaangażowaniem, wiedzą i umiejętnościami.

Skoro były wyzwania, były też i nagrody dla biorących udział we współzawodnictwie.

Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Dyrektora WORD w Warszawie były:

 • Za zajęcie pierwszych miejsc - wielofunkcyjne Kamery sportowe Blackview,
 • za zajęcie drugich miejsc - Zegarki sportowe Timer W900M,
 • za zajęcie trzecich miejsc - liczniki rowerowe Sigma Pure1.

Dodatkowymi narodami, tj. apteczkami rowerowymi, jury postanowiło nagrodzić trzy drużyny, które wyróżniły się w kategoriach: bezpieczeństwo, wiedza medyczna, współpraca. Nagrodzono drużyny Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Publicznego Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza. 

Nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w postaci urządzeń elektronicznych ufundował również Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Końcowa klasyfikacja drużyn.

W kategorii szkoła podstawowa.
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza,
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
III miejsce ex aequo zajęły

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W kategorii gimnazjum.

I miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
II miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza,
III miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W kategorii szkoła ponadgimazjalna.

I miejsce - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wszystkie obecne na miejscu dzieci, opiekunowie i jury oraz służby miały możliwość po zakończeniu rywalizacji zregenerować siły i skorzystać z poczęstunku grillowego oraz poczęstunku na słodko. Na zakończenie w trakcie indywidualnych rozmów uczestnicy konkursu uzyskiwali porady u fachowców z poszczególnych dziedzin.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z wydarzenia.

W dniu 18.05.2017r. pracownicy Wydziału Szkoleń i BRD przy współudziale Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach programu „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” przeprowadzili pokaz akcji ratowniczej w sytuacji symulowanego wypadku drogowego, w którym doszło do potrącenia na przejściu dla pieszych pieszego i rowerzysty przez samochód osobowy.

W pokazie, który miał miejsce na miasteczku ruchu drogowego przy ulicy Wiktora Thommee 1a w Modlinie wzięło udział około 70 uczestników,  w większości dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przed rozpoczęciem pokazu instrukcji dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze jako „pieszy” i jako „rowerzysta” udzielali obecni na miejscu w/w egzaminatorzy, a zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przeprowadzili strażacy.

Wszystkie obecne na miejscu dzieci miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności jazdy na rowerze, w tym m. in. w sytuacji kiedy ruch na drodze jest kierowany przez osobę do tego uprawnioną, tj. policjanta, ćwiczyły również udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku przy użyciu tzw. fantomów oraz worków samorozprężalnych, miały też możliwość obejrzenia i wypróbowania sprzętu, wyposażenia i ubioru służbowego straży pożarnej, a także specjalistycznego wozu bojowego, z którego na co dzień korzysta OSP w Nowym Dworze Mazowieckim – jedną z atrakcji był „bieg w pełnym ekwipunku” do akcji i wykorzystanie masek tlenowych.

Po intensywnym szkoleniu i ćwiczeniach dzieci jak i wykładowcy mieli możliwość odpoczynku i zregenerowania sił przy „pączkowo - soczkowym” poczęstunku.

Po odzyskaniu sił i podkarmieniu koncentracji, przyszedł czas na sam pokaz przeprowadzenia akcji ratowniczej dwóm ofiarom wypadku drogowego, którzy zostali potrąceni przez samochód osobowy.

W zainscenizowanej sytuacji jedna z poszkodowanych osób poruszała się  po drodze pieszo, druga zaś na rowerze, obie osoby zostały potrącone przez pojazd na oznakowanym przejściu dla pieszych. Osoby pieszej, w wyniku odniesionych obrażeń, pomimo intensywnie prowadzonych działań ratowniczych nie udało się uratować, natomiast rowerzyście w sposób profesjonalny i przynoszący zamierzony efekt została przez strażaków z OSP udzielona pierwsza pomoc – wszystkie działania strażaków udzielających pierwszej pomocy były obserwującym na bieżąco omawiane przez ratownika medycznego, pracownika WORD w Warszawie.

 

Na zakończenie uczestnicy spotkania w trakcie indywidualnych rozmów uzyskiwali porady u fachowców z poszczególnych dziedzin, mięli również możliwość dalszego doskonalenia swoich umiejętności jazdy na rowerze po miasteczku ruchu drogowego. 

 

W dniach 20 i 22 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Kierownika Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus dla wszystkich Seniorów poruszających się w ruchu drogowym rowerem zorganizowany został piknik pod hasłem „Bezpieczny Senior Na Rowerze”

W dniu 20.04.2017r. pracownicy Wydziału Szkoleń i BRD przy współudziale Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy, Policji i Straży Pożarnej Dzielnicy Ursus przeprowadzili szkolenie teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą „Bezpieczny Senior na drodze” dla członków Towarzystwa Uniwersytetu III Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ususie.

W wydarzeniu tym, które odbywało się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury ARSUS  przy ulicy Traktorzystów 14 w Ursusie, wzięło udział około 250 seniorów. Ze strony WORD w Warszawie obecni byli: Pan Waldemar Przeździęk, Pan Mariusz Sztal oraz pracownicy WSB. Towarzystwo Uniwersytet III Wieku reprezentowała Pani Prezes Lucyna Wasilewska,  Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus jego Kierownik Pan Aleksander Zblewski.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały zasady dotyczące bezpiecznego zachowania się na drodze, obowiązujących przepisów ruchu drogowego, statystyk wypadków drogowych (wykład wzbogacony był o autentyczne nagrania wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów). Omówione zostały również zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Wszystkim uczestnikom szkolenia zostały wręczone zestawy elementów odblaskowych. Po wykładach uczestnicy spotkania mogli osobiście porozmawiać i uzyskać porady u prowadzących.

W dniu 22.04.2017r. na terenie miasteczka ruchu drogowego w Ursusie przy ulicy Sosnkowskiego 10 odbyła się druga część szkoleniowej imprezy, podczas której najpierw został przeprowadzony konkurs z nagrodami z wiedzy teoretycznej z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, a następnie część praktyczna, tj.: „jazdy doszkalające” na terenie miasteczka oraz praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu tzw. fantomów.

Przeprowadzony konkurs teoretyczny miał formę testu jednokrotnego wyboru, składał się z 25 pytań, a jego uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie, tj.: kobiety i mężczyźni. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: I miejsce Pani Irena Krysińska - nagrodzona rowerem marki Kross ufundowanym przez Urząd Dzielnicy, na II miejscu była Pani Janina Burakowska - nagrodzona kaskiem rowerowym, a apteczkę rowerową za uzyskanie III miejsca otrzymała Pani Zdzisława Prędka. W klasyfikacji męskiej I miejsce i nowy rower, również marki Kross, zdobył Pan Jerzy Paul - nagroda ufundowana przez WORD w Warszawie, na II miejscu znalazł się Pan Ireneusz Domański, a na III Pan Jan Woliński, którzy otrzymali nagrody adekwatnie jak w kategorii kobiet. Wszystkim uczestnikom szkolenia zostały wręczone kamizelki odblaskowe oraz zestawy elementów odblaskowych.

Bezpieczny Senior na Rowerze - zwycięzcy konkursu           

Uczestnicy spotkania mięli też możliwość sprawdzenia stanu technicznego swoich rowerów, ich ewentualnych napraw i uzupełnienia wymaganego przepisami wyposażenia przez dostępny na miejscu „serwis rowerowy”. Obecni na miejscu Policjanci wykonywali darmowe oznakowanie rowerów uczestników szkolenia, wykonano 10 oznakowań.

W drugim dniu szkoleniowej imprezy, pomimo niesprzyjającej pogody, wzięło udział około 30 seniorów. Ze strony WORD w Warszawie obecni byli pracownicy WSB Pan Rafał Grodzicki i Pan Wojciech Biernacki, Towarzystwo Uniwersytet III Wieku reprezentowała Prezes Pani Lucyna Wasilewska, Urząd Dzielnicy reprezentowali Pan Wiesław Krzemień Zastępca Burmistrza i Pani Wanda Kopcińska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego reprezentował Kierownik Pan Aleksander Zblewski, Policję reprezentował komendant Dzielnicy Pan kom. Waldemar Przydatek, obecni byli również strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie uczestnicy spotkania w trakcie indywidualnych rozmów uzyskiwali porady u fachowców z poszczególnych dziedzin.