Godziny pracy – poniedziałek – piątek w godzinach 800 – 1600. Dotyczy wszystkich Miejsc Egzaminowania oraz Administracji ośrodka i Wydziału Szkoleń.

Prowadzimy egzaminy teoretyczne i praktyczne wszystkich kategorii i we wszystkich Miejscach Egzaminowania WORD Warszawa, bez ograniczeń i bez konieczności składania wniosków, podań o wyznaczenie terminu egzaminu.

 

Od 4 maja 2020 przesłane podania nie będą procedowane, nie będzie też możliwości telefonicznego ustalenia terminu egzaminu, poza przypadkami wymienionymi poniżej zgodnie z obowiązującymi procedurami realizacji zapisów na egzaminy.

Od zapisy na egzaminy realizowane będą

 • Osobiście, w Biurze Obsługi Klienta - w tym wypadku można użyć środków z wcześniej wniesionych, niewykorzystanych opłat. Należy posiadać przy sobie wydrukowane potwierdzenie dokonania przelewu opłaty egzaminacyjnej.
 • dla egzaminów odwołanych w dniach ograniczeń w pracy WORD - poprzez telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Miejsca Egzaminowania celem wyznaczenia nowego terminu egzaminu lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl
 • dla osób które, zgodnie z obowiązującą procedurą, złożyły do dnia 31 kwietnia 2020 wniosek o egzamin - wszystkie przesłane i kompletne wnioski podlegać będą dalszemu procedowaniu – poprzez telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta danego Miejsca Egzaminowania celem wyznaczenia terminu egzaminu.

Zapisy na szkolenia i kursy organizowane przez WORD Warszawa - prosimy kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Szkoleń.

Wszystkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem wymogów i obostrzeń, po obu stronach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (zalecane minimalne odległości, dopuszczalne ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.).

WORD Warszawa zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do budynku oraz sal wykładowych ale będziemy też wymagali spełnienia przez Państwa nałożonych przepisami wymogów oraz respektowania następujących zasad:

 1. Osoba wchodząca na teren WORD Warszawa wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje się poleceniom pracownika WORD Warszawa, zgodnie z oświadczeniem, które podpisuje w obecności upoważnionego pracownika WORD bezpośrednio przed wejściem na teren Ośrodka.
 2. Osoba wchodząca zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatur nie będzie rejestrowany. W przypadku wyniku temperatury podwyższonej (powyżej 37,0 0C), osoba nie zostanie wpuszczona na teren budynku WORD oraz dopuszczona do egzaminu, szkolenia.
 3. Osoba wchodząca zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym.
 4. Osoby przebywające na terenie WORD Warszawa zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, dostosowanych do norm odległości między poszczególnymi osobami.
 5. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowiązane są do posiadania swojego kasku oraz zapewnienie odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
   • obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
   • spodni z długimi nogawkami,
   • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
   • rękawic zakrywających całe dłonie.

  Ze względów bezpieczeństwa WORD Warszawa nie udostępnia kasków ochronnych na czas egzaminu praktycznego kategorii motocyklowych.

  WORD Warszawa zaleca przystąpienie do egzaminu z wykorzystaniem własnych, atestowanych ochraniaczy na kolana i łokcie.