Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 31.03 oraz 01.04.2023 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Powyższe szkolenie obejmuje dwudniowe darmowe zajęcia przygotowujące do egzaminu na Kartę rowerową, zgodnie z poniższą informacją:

  1. w dniu 31.03.2023 roku w godzinach 800 – 1430 zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne (6 godzin) – z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych - zajęcia odbędą się w siedzibie WORD w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 (Sala na III piętrze budynku) - po zakończeniu szkolenia, około godziny 1435 odbędzie się egzamin teoretyczny dla osób przeszkolonych podczas którego obecny musi być nauczyciel lub rodzic lub dorosły opiekun osoby szkolonej/egzaminowanej;
  2. w dniu 01.04.2023 roku w godzinach 1000 – 1200 zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne (2 godziny) - z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem - zajęcia odbędą się na terenie Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie przy ul. Thommee 1a (MC BRD położone jest vis a vis Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Modlinie), na miejscu dostępne będą rowery, kamizelki odblaskowe i kaski, można będzie również korzystać ze swojego sprzętu - po zakończeniu szkolenia, około godziny 1205 odbędzie się egzamin praktyczny dla osób przeszkolonych podczas którego obecny musi być nauczyciel lub rodzic lub dorosły opiekun osoby szkolonej / egzaminowanej*.

W celu dokonania zapisu na szkolenie należy osobiście lub przez upoważnioną osobę dostarczyć do WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, II piętro, pokój 203 oryginały:

    1. wypełnionego, zgodnie z uwagami w nim zawartymi, przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela / wychowawcę Arkusza zaliczeń, który można pobrać ze strony WORD z zakładki Karta rowerowa.
    2. podpisanego na tylnej stronie zdjęcia o wymiarach 45mm x 35mm.

* W razie braku możliwości osobistego dostarczenia oryginałów wyżej wymienionych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia, dopuszcza się dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu szkolenia. Osoby, które nie dostarczą powyższych dokumentów nie zostaną dopuszczone do szkolenia.

Na zajęcia należy zabrać ze sobą Legitymację szkolną.