Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus i w Dzielnicy Włochy przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 zapraszają w dnu 2 października 2021 r. w godzinach 1000 - 1330 na dzień otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego

W czasie imprezy odbędą się zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego, na terenie „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10

Zajęcia obejmować będą:

  • doskonalenie jazdy na rowerze,
  • instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami,
  • złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej.
    * uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat w obecności rodzica lub opiekuna podczas egzaminu

Przypominamy o zabraniu legitymacji szkolnej.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

A poniżej informacja z przebiegu dnia otwartego.

W dniu 02 października 2021 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie we współpracy z Delegaturami Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicach Ursus i Włochy wspólnie zorganizowali „Dzień otwarty” Miasteczka Ruchu Drogowego w Ursusie.

Inicjatywa „Dnia otwartego”, to inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańcom Warszawy, która po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży oraz dorosłych chętnych uzupełnić lub utrwalić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

W towarzystwie rodziców oraz rodzeństwa najliczniej stawiły się dzieci ze szkół podstawowych, spośród których osoby spełniające odpowiednie wymogi, w tym te które ukończyły 10 rok życia, miały możliwość podejścia do egzaminów uprawniających do uzyskania Karty rowerowej w szkole podstawowej.

Wszyscy przybyli mięli również możliwość uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych dotyczących m. in. najnowszych zmian w przepisach ruchu drogowego, które przeprowadził Pan Sławomir Bakalarski - Egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Oprócz wiedzy merytorycznej i wielu pozytywnych wyników z egzaminów, uczestnicy spotkania otrzymali upominki w postaci kamizelek oraz elementów odblaskowych, natomiast najmłodszym wręczono kolorowanki, elementy odblaskowe, a także gry oraz broszury edukacyjne.

 

Sprawdzenie tożsamości oraz Arkuszy zaliczeń uczniów szkoły podstawowej przed przystąpieniem do egzaminu na Kartę rowerową
Zdjęcie nr 1 - Sprawdzenie tożsamości oraz Arkuszy zaliczeń uczniów szkoły podstawowej przed przystąpieniem do egzaminu na Karte rowerową

Uczniowie przystępujących do egzaminu teoretyczego na Kartę rowerową
Zdjęcie nr 2 - Egzamin teoretyczny na Kartę rowerową

Omówienie wyników egzaminów teoretycznych
Zdjęcie nr 3 - Omówienie wyników egzaminów teoretycznych

Jazdy egzaminacyjne na miasteczku rowerowym
Zdjęcie nr 4 - Jazdy egzaminacyjne na miasteczku rowerowym

Omówienie wyników egzaminów praktycznych
Zdjęcie nr 5 - Omówienie wyników egzaminów praktycznych

Zajęcia edukacyjne z przepisów ruchu drogowego
Zdjęcie nr 6 - Zajęcia edukacyjne z przepisów ruchu drogowego