W dniu 02.06.2017r. w zorganizowanym, na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Wiktora Thommee 1a w Modlinie, przez Straż Miejską z Nowego Dworu Mazowieckiego, połączonym z „Dniem Dziecka”, konkursie pod nazwą „Nie jestem obojętny, pomagam, bo umiem” wzięło udział około 100 uczestników, w tym dzieci z czterech szkół podstawowych, trzech gimnazjów oraz młodzież z dwóch zasadniczych szkół zawodowych, z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.

Tematem wiodącym konkursu było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w sytuacji symulowanego wypadku drogowego, w którym w pierwszym przypadku doszło do czołowego zderzenia się dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego ranni w różnym stopniu zostali obydwaj kierowcy tych pojazdów, w drugim przypadku doszło zaś do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. 

Do Jury oceniającego zawodników zaproszono, przedstawiciela organizatora tj. Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, pracowników WORD w Warszawie, przedstawiciela ratowników medycznych oraz przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zawodnicy podzieleni byli na trzy grupy wiekowe, tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Do konkursu przedstawiciele szkół przystępowali w trzyosobowych drużynach a ocenie podlegały następujące elementy:

 1. bezpieczeństwo własne zawodników, 
 2. zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 
 3. wezwanie kwalifikowanej pomocy, 
 4. udzielenie pierwszej pomocy, 
 5. umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników oraz 
 6. kierowanie zespołem i praca zespołowa. 

Biorący udział w konkursie wykazali się dużym zaangażowaniem, wiedzą i umiejętnościami.

Skoro były wyzwania, były też i nagrody dla biorących udział we współzawodnictwie.

Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Dyrektora WORD w Warszawie były:

 • Za zajęcie pierwszych miejsc - wielofunkcyjne Kamery sportowe Blackview,
 • za zajęcie drugich miejsc - Zegarki sportowe Timer W900M,
 • za zajęcie trzecich miejsc - liczniki rowerowe Sigma Pure1.

Dodatkowymi narodami, tj. apteczkami rowerowymi, jury postanowiło nagrodzić trzy drużyny, które wyróżniły się w kategoriach: bezpieczeństwo, wiedza medyczna, współpraca. Nagrodzono drużyny Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Publicznego Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza. 

Nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w postaci urządzeń elektronicznych ufundował również Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Końcowa klasyfikacja drużyn.

W kategorii szkoła podstawowa.
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza,
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
III miejsce ex aequo zajęły

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W kategorii gimnazjum.

I miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
II miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza,
III miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W kategorii szkoła ponadgimazjalna.

I miejsce - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wszystkie obecne na miejscu dzieci, opiekunowie i jury oraz służby miały możliwość po zakończeniu rywalizacji zregenerować siły i skorzystać z poczęstunku grillowego oraz poczęstunku na słodko. Na zakończenie w trakcie indywidualnych rozmów uczestnicy konkursu uzyskiwali porady u fachowców z poszczególnych dziedzin.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z wydarzenia.