Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wydarzenia organizowane przez Automobilklub Polski w dniach 2-3 grudnia 2022 (60 Rajd Barbórka 2022), Miejsce Egzaminowania Powstańców Śląskich 127A (Bemowo) będzie nieczynne w dniu 3 grudnia 2022 (sobota). W tym dniu nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo, dnia 17 grudnia 2022 roku zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące Kursu Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Egzaminatorów Kategorii B Prawa Jazdy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie „Organizatora” - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 o godzinie 10.00 (aula, III piętro).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów - grudzień 2022

Serdecznie zapraszamy egzaminatorów, którzy w roku 2022 nie uczestniczyli jeszcze w obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty planowane są w dniach: 09, 10 i 11 grudnia 2022 roku w siedzibie WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8 (aula, III. piętro) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dzień I – piątek 09 grudnia 2022 roku w godz. 14.00 – 16.30 (zajęcia teoretyczne).

Dzień II – sobota 10 grudnia 2022 roku w godz. 09.00 – 16.50 (zajęcia teoretyczne).

Dzień IIIniedziela 11 grudnia 2022 roku w godz. 09.00 – 14.00 (zajęcia praktyczne – w przypadku małej ilości uczestników warsztatów zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie, w dni powszednie).

 

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów - grudzień 2023

Serdecznie zapraszamy egzaminatorów, którzy w roku 2023 nie uczestniczyli jeszcze w obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty planowane są w dniach: 08, 09 i 10 grudnia 2023 roku w siedzibie WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8 (aula, III. piętro) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dzień I – piątek 08 grudnia 2023 roku w godz. 14.00 – 16.30 (zajęcia teoretyczne).

Dzień II – sobota 09 grudnia 2023 roku w godz. 09.00 – 16.50 (zajęcia teoretyczne).

Dzień IIIniedziela 10 grudnia 2023 roku w godz. 09.00 – 14.00 (zajęcia praktyczne – w przypadku małej ilości uczestników warsztatów zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie, w dni powszednie).

 

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 12 listopada 2022 r. (sobota) WORD w Warszawie będzie nieczynny, nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy w żadnym z trzech Miejsc Egzaminowania.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Element dekoracyjny - motocykl

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 21 listopada 2022 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.), z uwagi na zbliżający się okres zimowy uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie egzaminów, WORD w Warszawie zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Ostanie egzaminy praktyczne kategorii motocyklowych zaplanowane są na dzień 19 listopada 2022r.

Egzaminy teoretyczne w zakresie ww. kategorii realizowane będą bez zmian.

Egzaminowanie w ww. kategoriach zostanie wznowione, z chwilą ustania przyczyn zawieszenia egzaminów.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Klienci,

z uwagi na utrudnienia komunikacyjne w rejonach warszawskich cmentarzy, w dniu 31 października (poniedziałek) 2022 roku WORD w Warszawie będzie nieczynny. We wszystkich Miejsca Egzaminowania tj. „Odlewnicza”, „Bemowo”, „Radarowa” nie będą przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą realizowane zapisy na egzaminy. Nie będzie też pracować administracja ośrodka.

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 21.10 oraz 22.10.2022 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 23.09 oraz 24.09.2022 roku organizuje szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Od dnia 17 września 2022 roku szkolenia z zakresu redukcji punktów karnych nie są realizowane.