Element dekoracyjny - Plakat Szkolenia z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskich trzydniowych bezpłatnych szkoleniach pt.: „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

Element dekoracyjny - grupa seniorów podczas szkolenia

Legionowscy Seniorzy brali udział w pilotażowym projekcie samorządu województwa mazowieckiego, skierowanym do kierowców 55 PLUS. To kolejna inicjatywa skierowana do tej grupy społecznej, której celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Element dekoracyjny - Logo portalu www.brd24.pl

Mazowsze ma program dla seniorów za kółkiem. Doskonalą umiejętności na Torze Modlin.

Jazda z instruktorami doskonalenia techniki jazdy i wykłady na temat tego jak zmieniają się predyspozycje za kierownicą kiedy osiągamy wiek senioralny – tak kierowcy powyżej 55 roku życia z Mazowsze doskonalili swoje umiejętności za kierownicą podczas szkolenia organizowanego przez mazowiecki samorząd i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Szkolenia są bezpłatne.

Element dekoracyjny - Plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zamierzeniami przedsięwzięcia są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Element dekoracyjny - Pojazd egzaminacyjny Hyundai i20

Działając na podstawie art. 53 ust. 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 1019 r. poz. 341) informujemy, że w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie rozpoczęto pracę nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, dotyczącego wyboru wykonawcy najmu samochodów osobowych.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum BRD w Modlinie

W dniu 28 czerwca 2019r. w godzinach 930 - 1400 zapraszamy do Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie przy ul. Thommee 1a (naprzeciwko lotniska Modlin) gdzie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego na Kartę Rowerową.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • mieć ukończony 10-ty rok życia,
  • posiadać przy sobie legitymację szkolną
  • posiadać przy sobie Arkusz zaliczeń
Element dekoracyjny - Logo portalu www.brd24.pl

Nowoczesny budynek edukacyjny, przejścia dla pieszych, pasy ruchu dla rowerów, rondo, skrzyżowania równorzędne i te z sygnalizacją świetlną. W Modlinie otwarte zostało Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Miasteczko Ruchu Drogowego – miejsce gdzie dzieci i młodzież będą się uczyć bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum BRD w Modlinie

Już działa Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie. To nowoczesny obiekt, który służyć będzie propagowaniu bezpiecznych zachowań na drodze. Do skorzystania z jego oferty zachęcał marszałek Adam Struzik.

– To miejsce powstało przede wszystkim z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego chcemy kształtować prawidłowe postawy na drodze już od najwcześniejszych lat. W tym centrum dzieci i młodzież poza wiedzą teoretyczną, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności na specjalnym torzepodkreśla marszałek Adam Struzik.

Element dekoracyjny - Plakat Najlepsi grają w jednej lidze Warszawa 2019

Fundacja Zapbieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny zapraszają na Wiosenne spotkania branżowe „Najlepsi grają w jednej lidze - Warszawa 2019"

Element dekoracyjny - pojazd egzaminacyjny Hyundai i20

Szanowni Klienci,

mając na uwadze zaobserwowane zainteresowanie z Państwa strony dostępnością usługi "jazdy próbnej" także w soboty informujemy, iż w dniu 6 kwietnia 2019 (sobota) w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza będzie dodatkowa możliwość skorzystaia z usługi "jazdy próbnej" w zakresie kategorii B.

Godziny oraz zasady korzystania z usługi pozostają bez zmian, tak jak dla piątkowych terminów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Miejsca Egzaminowania Odlewnicza.