Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Aktualizacja:

Systemy informatyczne ośrodka egzaminowania zostały przywrócone do pełnej sprawności.

Wszystkie wyniki egzaminów zostały wprowadzone do systemu możliwe jest już wyznaczanie nowych terminów tak w Biurze Obsługi Klienta jak i za pośrednictwem platformy info-car.pl.

Informacje o wynikach pozytywnych dla kategorii prawa jazdy objętych funkcjonalnością tymczasowego elektronicznego prawa jazdy zostały przesłane do wydziałów komunikacji.

Ze względu na problemy techniczne występujące w dniu 27 września 2023 możliwe są problemy z poprawną realizacją części rezerwacji dokonywanych w tym dniu za pośrednictwem platformy info-car.pl. Dokładamy wszelkich starań by wraz z dostawcą systemów informatycznych wyjaśnić i poprawnie sfinalizować dokonywane przez Państwa rezerwacje. W przypadku zauważenia problemów z Państwa rezerwacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Miejsca Egzaminowania Odlewnicza.

 

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 27 września 2023 w ośrodku przy ulicy Odlewniczej nie będą realizowane egzaminy teoretyczne.

Ograniczone jest również działanie systemu w Biurze Obsługi Klienta.

Egzaminy praktyczne w dniu dzisiejszym są prowadzone.  

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Miejsca Egzaminowania Odlewnicza w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Za utridnienia przepraszamy.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

Aktualizacja:

Szczegóły szkolenia, dostępne terminy oraz potrzebne do zapisu dukumnety znajdą Państwo w tym miejscu. Zapraszamy.

Informujemy, że cena za szkolenie wynosi: 1000,00 PLN / osobę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 59-76-781, (22) 59-76-741 (22) 59-76-742.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 13.09 oraz 15.09.2023 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 27.10 oraz 28.10.2023 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów rozszerzających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii A, C, D.

Mając powyższe na uwadze prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. kursie o przesłanie Karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 660-430-686 w godzinach 7:00 - 15:00.

Planowany termin I-go zjazdu został wyznaczony na dzień 2 i 3 grudnia 2023 r., w godz. 9:00-17:15.

Osoby zainteresowane Kursem prosimy również o przesyłanie drogą elektroniczną na powyższy adres email skanów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań uczestnictwa w Kursie.

Oryginały dokumentów będą weryfikowane przed rozpoczęciem zajęć w dniu 2 grudnia 2023 roku.

Ponadto osoby chcące uczestniczyć w powyższym kursie w trybie zdalnym obowiązane są do przesłania aktualnej fotografii w celu weryfikacji osoby podczas szkolenia.


Do pobrania:

Plakat konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu - edycja 2023. Wszystkie informacje z plakatu zawarte są w treści artykułu.

Budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością – tacy są Wolontariusze z Mazowsza.

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Kogo i w jakich kategoriach można zgłosić?

Laureaci Konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

 1. stałych:
  1. wolontariat młodzieży – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studentów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym szkolne i studenckie koła wolontariatu (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresownie różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, promujące ideę wolontariatu oraz postawy otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, także przy wsparciu placówek edukacyjnych,
  2. wolontariat dorosłych aktywnych społecznie – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne aktywne zawodowo, poszukujące pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie (wolontariat grupowy), wolontariuszy - lokalnych liderów działalności społecznej, którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną, angażując się w inicjatywy, budujące wspólnotę obywatelską, prowadzili działalność na rzecz innych w ramach wolontariatu pracowniczego,
  3. wolontariat seniorów – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. seniorów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy seniorów (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, realizując inicjatywy społeczne budujące wspólnotę obywatelską, działając na rzecz potrzebujących,
  4. Nagroda mieszkańców Mazowsza – Kandydat zgłoszony w kategoriach, o których mowa w pkt a-c, zostanie wyłoniony głosami mieszkańców województwa mazowieckiego. Na stronie dialog.mazovia.pl w zakładce > „Wolontariat” > Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną opublikowane wizytówki Kandydatów, z którymi będą mogli zapoznać się mieszkańcy województwa mazowieckiego i następnie zagłosować wypełniając online formularz głosowania. Szczegółowe informacje oraz termin głosowania zostanie opublikowany na stronach mazovia.pl i dialog.mazovia.pl oraz portalach społecznościowych Facebook prowadzonych przez Organizatora;
 2. specjalnej - pomoc Ukrainie - kogo można zgłosić? Tylko organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, które brały aktywny udział w działaniach pomocowych obywatelom Ukrainy na terenie Polski lub Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Kto, kiedy i jak może zgłosić Kandydata?

 1. Kandydatów mogą zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r. m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze.
 2. Zgłaszający wykazuje aktywność wolontariacką Kandydata za okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 3. Kandydat do Konkursu nie może zgłosić się samodzielnie.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich trzech edycjach Konkursu.
 5. Zgłaszający może zgłosić od 1 do 3 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać w jeden z niżej wskazanych sposobów:
  1. elektronicznie – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   z dopiskiem w temacie „XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza musi mieć formę skanu np. w formacie pliku .pdf i zawierać podpisy Kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
  2. pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
   ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
   - z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Nagrody w Konkursie

W XIII edycji Konkursu dla Laureatów w każdej kategorii, w tym podział na wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy, przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich kategoriach, bilety/vouchery - ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel.: (22) 437-94-74.


Do pobrania:

Element dekoracyjny - baner tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Szanowni Państwo, 

zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel wyżej wymieniony dzień określono na 7. sierpnia 2023 r.  

W tym dniu zostanie uruchomiona nowa usługa tymczasowego elektronicznego prawa jazdy („tePJ”).

Czym jest tePJ i co umożliwia:

 • tePJ jest dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E  lub T – tworzonym w centralnej ewidencji kierowców dla osób które osiągnęły wymagany wiek do kierowania najpóźniej w dniu egzaminu;
 • z tePJ mogą z niego korzystać świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy na prawo jazdy i kierowcy, którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia o kolejne z w/w grupy kategorii;
 • tePJ jest ważne przez 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego – dzięki czemu można spokojnie załatwić formalności w urzędzie związane z uzyskaniem prawa jazdy i jednocześnie cieszyć się jazdą;
 • tePJ jest ważne na terenie całej Polski;
 • tePJ można pobrać w postaci dokumentu mobilnego w aplikacji mObywatel.

Ulotka informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji (format PDF, wielkość pliku 2.1MB)

Ulotka informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji - tymczasowe elektroniczne prawo jazdy - strona 1Ulotka informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji - tymczasowe elektroniczne prawo jazdy - strona 2

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo, dnia 25 sierpnia 2023 roku w godzinach 12.00 – 14.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące

Kursu Kwalifikacyjnego Dla Kandydatów Na Egzaminatorów Kategorii „B”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie „Organizatora” - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 (aula, III piętro).

Szczegóły kursu na stronie Odnośnik do artykułu Szkolenie - egzaminator - kurs podstawowy edycja 2023/2024Szkolenie - egzaminator - kurs podstawowy edycja 2023/2024

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo, Klienci WORD Warszawa.

Informujemy, że od dnia 3 lipca 2023 r.ulegają zmianie adresy e-mail pracowników funkcyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi adresami e-mail w zakładce Kontakt

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo, Klienci WORD Warszawa.

Informujemy, że od lipca 2023 r. w Miejscach  Egzaminowania Powstańców Śląskich oraz Radarowa będzie możliwość zdawania egzaminów teoretycznych dla wszystkich kategorii prawa jazdy tj. kategorie motocyklowe (A, A1, A2, AM), kategoria B, B1, C, D, T.

Zakres kategorii realizowanych w danym Miejscu Egzaminowania egzaminów praktycznych pozostaje bez zmian.