Element dekoracyjny - motocykl

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2024 roku, działając w oparciu o § 17  ust. 2  rozporządzenia  ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659) WORD w Warszawie wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Termin egzaminu będzie można ustalić od dnia 12 marca 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy.