Element dekoracyjny - Uroczyte przecięcie wstęgi - otwarcie nowego Biura Obsługi Klienta w ME Odlewnicza

W dniu 6 kwietnia 2022 roku miało miejsce otwarcie zrewitalizowanej strefy egzaminacyjnej w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza.

Odświeżeniu i dostosowaniu do obecnych standardów organizacji przestrzeni biurowej poddano tak pomieszczenie Biura Obsługi Klienta jak i pomieszczenia przeznaczone dla egzaminatorów oraz kadry dbającej o sprawny przebieg pracy wydziału odpowiedzialnego za organizację i realizację procesu egzaminowania.

Specjalnie dla naszych klientów uruchomiliśmy zlokalizowane w holu głównym dwa informatyczne kioski z pomocą których można zapoznać się z ofertą WORD w Warszawie a także, dzięki współpracy w firmą Image, testowo zdać próbny egzamin teoretyczny.

Zdjęcie 1 - Kioski informacyjne w recepcji WORD w Warszawie
Zdjęcie 1 - Kioski informacyjne w recepcji WORD w Warszawie

Zdjęcie 2 - Stanowisko Biura Obsługi Klienta
Zdjęcie 2 - Stanowisko Biura Obsługi Klienta

Zdjęcie 3 - Wyjście z Biura Obsługi Klienta
Zdjęcie 3 - Wyjście z Biura Obsługi Klienta

Zdjęcie 4 - Pokój egzaminatorów
Zdjęcie 4 - Pokój egzaminatorów

Zdjęcie 5 - Miejsce pracy Koordynatora
Zdjęcie 5 - Miejsce pracy Koordynatora

W otwarciu uczestniczyli zaproszeni Goście: Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pan Waldemar Kuliński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pani Joanna Sokołowska a także licznie grono pracowników WORD Warszawa.

Zdjęcie 6 - Zaproszeni Goście - od lewej Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pan Waldemar Kuliński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pani Joanna Sokołowska, Dyrektor WORD w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski
Zdjęcie 6 - Zaproszeni Goście - od lewej Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pan Waldemar Kuliński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pani Joanna Sokołowska, Dyrektor WORD w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski

Zdjęcie 7 - Uczestniczące w otwarciu grono pracowników WORD w Warszawie
Zdjęcie 7 - Uczestniczące w otwarciu grono pracowników WORD w Warszawie

Witając wszystkich zgromadzonych Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski podkreślił jak ważne jest by cały proces egzaminowania, od zapisu po wynik pozytywny, przebiegał w komfortowych i przyjaznych warunkach.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sekretarz Województwa Pan Waldemar Kuliński oraz zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego: Joanna Sokołowska także podkreślili wagę i wpływ warunków w jakich odbywa się proces egzaminowania na jego mniejszą stresogenność a co za tym idzie komfort osób egzaminowanych. Dobre warunki pracy mają też bardzo dobry wpływ na jakość obsługi klienta. Uśmiechnięty egzaminator to pierwszy krok do zmniejszenia poziomu stresu u osoby zdającej.

Po mowach powitalnych przyszedł czas na uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych Gości, Dyrektora WORD w Warszawie oraz przedstawicieli pracowników WORD w Warszawie a następnie zwiedzanie oddanych do użytkowania pomieszczeń.

Zdjęcie 8 - Uroczyste przecięcie wstęgi - od prawej Sekretarz Województwa Pan Waldemar Kuliński, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego Pani Joanna Sokołowska, Dyrektor WORD Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski, egzaminatorzy Pani Milena Królak oraz Pan Marek Kubicki).
Zdjęcie 8 - Uroczyste przecięcie wstęgi - od prawej Sekretarz Województwa Pan Waldemar Kuliński, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego Pani Joanna Sokołowska, Dyrektor WORD Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski, egzaminatorzy Pani Milena Królak oraz Pan Marek Kubicki.

Zdjęcie 9 - Zaproszeni goście zwiedzają pomieszczenia egzaminatorów
Zdjęcie 9 - Zaproszeni goście zwiedzają pomieszczenia egzaminatorów"

Zdjęcie 10 - Zaproszeni pracownicy zwiedzają pomieszczenia egzaminatorów
Zdjęcie 10 - Zaproszeni pracownicy zwiedzają pomieszczenia egzaminatorów

Zdjęcie 11 - Zaproszeni goście zwiedzają pomieszczenie socjalne egzaminatorów
Zdjęcie 11 - Zaproszeni goście zwiedzają pomieszczenie socjalne egzaminatorów

Zdjęcie 12 - Zaproszeni goście zwiedzają pomieszczenia Biura Obsługi Klienta
Zdjęcie 12 - Zaproszeni goście zwiedzają pomieszczenia Biura Obsługi Klienta

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z wydarzenia.