Element dekoracyjny - Tablica informacyjna kierująca do Młodzieżowego Centrum BRD

W dniu 20 września 2021 roku z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika została rozpoczęta realizacja kolejnego projektu z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem adresatami naszych działań są uczniowie szkół średnich zlokalizowanych na terenie Powiatu Gostynińskiego. Inicjatorami oraz partnerami tego projektu są Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku Pan Wojciech Krzewski oraz Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski.

Założeniem projektu jest realizowanie misji poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez kształtowanie prawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do uzyskania prawa jazdy. Wychowanie komunikacyjne w szkołach średnich to innowacyjny projekt w skali całego kraju realizowany od kilku lat przez WORD w Warszawie pod roboczą nazwą ,,Prawo jazdy w szkole”. W specjalnie dostosowanej pracowni BRD w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym uczniowie w formie nowoczesnych warsztatów edukacyjnych realizować będą program z zakresu świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, związanych z tym zagrożeń oraz umiejętności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nowoczesny sprzęt multimedialny ( w tym symulator do nauki jazdy ), tablety z specjalistycznym oprogramowaniem udostępnionym nieodpłatnie przez firmę E-Kierowca oraz starannie dobrani doświadczeni specjaliści prowadzący zajęcia mają zagwarantować optymalną realizację założonych celów.

Oficjalne dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w kraju i województwie determinują nasze działania. Konieczne jest nieustanne dążenie, by ten trend zahamować. Takie działania podejmowane przez Samorząd Województwa wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz samorządami lokalnymi przyczyniają się do skutecznej poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.

Do udziału w pierwszej fazie projektu zaroszeni zostaną uczniowie zainteresowani uzyskaniem uprawnień z zakresu prawa jazdy kategorii B. Warsztaty z zakresu wychowania komunikacyjnego realizowane będą permanentnie. Udział w warsztatach będzie realizowany w czasie zajęć dla uczniów klas o profilu samochodowym, a poza godzinami lekcyjnymi dla pozostałych. Czas realizacji I fazy będzie uzależniony od możliwości i planu pracy szkoły. Po tym czasie uczniowie uczestniczący w warsztatach, przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez realizatorów projektu przygotowywać się będą do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

Kolejny etap realizacji projektu przewiduje wybór ośrodka szkolenia kierowców w którym grupa uczniów realizować będzie szkolenie praktyczne z zakresu prawa jazdy kategorii B, a następnie C oraz C+E. Szkolenia w zakresie wyższych kategorii będą dotyczyć uczniów kierunków samochodowych. Wybór ośrodka szkolenia kierowców odbędzie się przy udziale Szkoły. Działania wybranego OSK wspomogą standardową pracę szkoły w zakresie organizacji zajęć przygotowujących do uzyskania prawa jazdy. Dla uczniów kierunków inne niż samochodowe do rozważenia pozostanie dofinansowanie projektu przez Radę Rodziców.

Ostatnim etapem projektu jest analiza i podsumowanie założonego celu. Do diagnozy realizacji celu wykorzystamy ankiety dla uczniów, rodziców oraz instruktorów prowadzących szkolenie praktyczne. Dzięki statystykom zdawalności porównamy wyniki uczniów biorących udział w projekcie ze średnią statystyczną. Dane te posłużą nam do ewaluacji projektu.

Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Gostynińskim, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie i w Płocku nastąpiło podczas obrad Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego funkcjonującej aktywnie jako jedna z pierwszych w Polsce. Podczas posiedzenia Rady, w której wziął aktywny udział Marszałek Województwa Mazowieckiego – Przewodniczący Mazowieckiej Rady BRD, omówiono stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu oraz wypracowano wnioski do realizacji. Wystąpienia przedstawicieli lokalnej Policji oraz Powiatowego Zarządu Dróg zostały wysłuchane z uwagą i zainteresowaniem. Szczególne ciekawie wybrzmiał głos Ratownika Medycznego, który przedstawił specyfikę pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tablica nad wejściem do Sali Wychowania Komunikacyjnego
Tablica nad wejściem do Sali Wychowania Komunikacyjnego.

Partnerzy Projektu – Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska - Wicestarosta, Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD w Płocku oraz Tomasz Matuszewski - Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie
Partnerzy Projektu – Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska - Wicestarosta, Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD w Płocku oraz Tomasz Matuszewski - Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie.

Podpisanie dokumentów tworzących Młodzieżowe Centrum BRD
Podpisanie dokumentów tworzących Młodzieżowe Centrum BRD.

Partnerzy Porozumienia składają podpisy pod tekstem dokumentu
Partnerzy Porozumienia składają podpisy pod tekstem dokumentu.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują Marszalek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Gostyniński
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują Marszalek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Gostyniński.

Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego kontynuuje przebieg otwarcia Sali Młodzieżowego Centrum Edukacyjnego
Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego kontynuuje przebieg otwarcia Sali Młodzieżowego Centrum Edukacyjnego.

Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie udostępnia do użytku salę Wychowania Komunikacyjnego
Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie udostępnia do użytku salę Wychowania Komunikacyjnego.

Symulator do nauki jazdy dla uczniów zamierzających uzyskać prawo jazdy
Symulator do nauki jazdy dla uczniów zamierzających uzyskać prawo jazdy.

Manekiny do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy
Manekiny do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Funkcjonowanie Sali omawia Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie
Funkcjonowanie Sali omawia Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie.

W drugim szeregu Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Dyrektor Szkoły oraz Kierownik jednego z OSK funkcjonujących na terenie Powiatu uczestniczą w prezentacji nowoczesnych środków dydaktycznych
W drugim szeregu Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Dyrektor Szkoły oraz Kierownik jednego z OSK funkcjonujących na terenie Powiatu uczestniczą w prezentacji nowoczesnych środków dydaktycznych.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przedstawia informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przedstawia informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu.

Ratownik Medyczny ukazuje specyfikę funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Ratownik Medyczny ukazuje specyfikę funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych prezentuje sytuację na drogach Powiatu
Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych prezentuje sytuację na drogach Powiatu.

Wystąpienie Zastępcy Dyrektora WORD w Warszawie ilustrujące funkcjonowanie Mazowieckiej Rady BRD
Wystąpienie Zastępcy Dyrektora WORD w Warszawie ilustrujące funkcjonowanie Mazowieckiej Rady BRD.

Dyskusja uczestników Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dyskusja uczestników Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.