Drukuj

Wymagane dokumenty oraz sposób rekrutacji określa poniższe Zarządzenie Dyrektora.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad naboru pracowników