Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w chwili obecnej nie prowadzi żanej procedury naboru.

 

 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad naboru pracowników