O szkoleniu

Jeśli skończyłeś 23 lata i posiadasz kwalifikację dla kat. C, a chciałbyś zawodowo kierować autobusem – powinieneś uzyskać kwalifikację wstępną uzupełniającą - przyspieszoną.

Jeśli skończyłeś 21 lat i posiadasz kwalifikację dla kat. D, a chciałbyś zawodowo kierować ciężarówką – powinieneś uzyskać kwalifikację wstępną uzupełniającą - przyspieszoną.

Szkolenie polega na uczestnictwie w:

  • 33 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu,
  • 2,5 godzinach indywidualnej jazdy w ruchu drogowym.

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:


Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty,
  • kartę zgłoszenia na szkolenie.

 


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 900,00 *

*Jak zapłacić mniej?
Dla osób, które w WORD Warszawa przystępowały do egzaminu na kat. C, D, bądź C+E promocyjna cena szkolenia wynosi 800,00 .

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Terminy szkoleń

 

Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu metody e-learningowej.

Rozpoczęcie szkolenia może nastąpić w dowolny dzień powszedni do godziny 9:00.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: