O szkoleniu

Jeśli masz 21 - 23 lat i posiadasz kwalifikację wstępną dla kat. C, a chciałbyś zawodowo kierować autobusem – powinieneś najpierw uzyskać kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Szkolenie polega na uczestnictwie w:

 • 65 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu,
 • 5 godzinach indywidualnej jazdy w ruchu drogowym.

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości.

Zapis na szkolenie

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kartę zgłoszenia na szkoleniu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22-597-67-41.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 2000,00 *

Uwaga!

*Jak zapłacić mniej?
Dla osób, które w WORD Warszawa przystąpiły do egzaminu na kat. C, bądź C+E promocyjna cena szkolenia wynosi 1800,00 zł.

Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.


Terminy szkoleń

Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu metody e-learningowej.

Rozpoczęcie szkolenia może nastąpić w dowolny dzień powszedni do godziny 9:00.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Odnośnik do atrykułu Kontakt z Wydziałem Szkoleń<Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: