Drukuj

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa4 000,00 PLN
RatyI rata - 1 400,00 PLN
II rata - 1 400,00 PLN
III rata - 1 400,00 PLN
RAZEM = 4 200,00 PLN

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 PLN w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I 9 - 10 grudnia 2017 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd II27 - 28 stycznia 2018r.Harmonogram zajęć 
Zjazd III3 - 4 lutego 2018 r.Harmonogram zajęć 
Uwaga.
Zmiana harmonogramu zajęć
Zjazd IV17 - 18 lutego 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd V3 - 4 marca 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VI17 - 18 marca 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VII7 - 8 kwietnia 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VIII21 - 22 kwietnia 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd IX

12 - 13 maja 2018 r.

19 - 20 maja 2018 r.
Uwaga.
Zmiana terminu zjazdu.

Harmonogram zajęć 
Zjazd X 26 maja 2018 r.Harmonogram zajęć 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania: