Pierwszy zapis na egzamin w ramach danej kategorii

W zakresie kategorii B oraz kategorii B1 możecie Państwo zdawać egzamin w każdym z Miejsc Egzaminowania (ME Odlewnicza, ME Bemowo, ME Radarowa), w zakresie pozostałych kategorii, jedynym Miejscem Egzaminowania jest ME Odlewnicza.

Przychodząc zapisać się po raz pierwszy na daną kategorię do Biura Obsługi Klienta musicie Państwo zabrać ze sobą:

 • otrzymany w Wydziale Komunikacji numer PKK,
 • wniesioną opłatę za egzamin. Opłaty można również dokonać w WORD - szerzej opisane w artykule Opłaty egzaminacyjne.

Zapisu można dokonać na dwa sposoby:

 • w Biurze Obsługi Klienta:
  • osobiście,
 • za pośrednictwem strony Info-Car.

 

Kolejny zapis na egzamin

Niezależnie od tego, czy kolejny zapis dotyczy tego samego rodzaju egzaminu (teoretycznego lub praktycznego), czy dokonujemy pierwszego zapisu na egzamin praktyczny po zdanym egzaminie teoretycznym można tego dokonać na dwa sposoby:

 • w Biurze Obsługi Klienta:
  • osobiście,
 • za pośrednictwem strony Info-Car.

W przypadku zapisu w Biurze Obsługi Klienta należy dostarczyć wniesioną opłatę za egzamin. Opłaty można również dokonać w WORD - szerzej opisane w artykule Opłaty egzaminacyjne.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie pisemnej na adres:
   Inspektor Ochrony Danych WORD Warszawa
   ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 6. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego PKK.
 7. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm);
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
   • Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.);
   • Ustawa o rachunkowości.
 8. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Warszawa;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy);
  • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku
   z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car;
  • DXC Sp. z o.o. w celu świadczenia usług HelpDesku (pomocy) w związku
   z podpisaną umową z PWPW SA na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).
 9. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc;
   • protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;
   • złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy
    i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat;
   • zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy - 21 dni;
   • rozliczenia finansowe 10 lat;
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 10. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Do pobrania: