Drukuj

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może złożyć, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, do Marszałka Województwa Mazowieckiego, skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami).

Skargę można słożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Warszawa sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego należy składać za pośrednictwem Dyrektora WORD Warszawa, w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8.

Skarga może zostać złożona:

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
03-469 Warszawa ul. Skoczylasa 4

Informujemy, że zapis z praktycznej części egzaminu państwowego przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami).