Drukuj

Sposób składania skarg na przebieg egzaminu

 

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzania egzaminu, osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi z uzasadnieniem do organu nadzorującego WORD Warszawa, tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami).

Mając na względzie zmienione przepisy ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie sposobu doręczania pism drogą elektroniczną, skargi można składać za pośrednictwem Dyrektora WORD w Warszawie w następujący sposób:

Skargę można złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Informujemy, że w przypadku nie spełnienia warunku w zakresie wymaganego podpisu, proces rozpatrzenia skargi zostanie wydłużony, do czasu jego uzupełnienia.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
03-469 Warszawa ul. Skoczylasa 4

Informujemy, że zapis z praktycznej części egzaminu państwowego przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami).