Drukuj

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii A prowadzony jest pojazdem:

 

 lub

 

 

 

 

Podczas zapisu na egzamin istnieje możliwość dokonania wyboru pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin praktyczny.


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii A1 prowadzony jest pojazdem:

 

 lub

 

 

 

 


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii A2 prowadzony jest pojazdem:

 

lub

 

 

 

Podczas zapisu na egzamin istnieje możliwość dokonania wyboru pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin praktyczny


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii AM prowadzony jest pojazdem: 

 

 lub

 

 

 

Podczas zapisu na egzamin istnieje możliwość dokonania wyboru pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin praktyczny.


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii B prowadzony jest pojazdem:

 

 lub

 

 

 

 

 

 Podczas zapisu na egzamin w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza 8 istnieje możliwość dokonania wyboru pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin praktyczny.


 

WORD Warszawa nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów w zakresie kategorii B1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie.

Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii B+E oraz B(96) prowadzony jest zespołem pojazdów:

 


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii C prowadzony jest pojazdem:C DAF LF220FA

 

 

 


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii C+E prowadzony jest zespołem pojazdów:

 

 


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii D prowadzony jest pojazdem:

 

 

 

 


 

 Egzamin praktyczny w zakresie kategorii T prowadzony jest zespołem pojazdów: