Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 ulega zmianie cena szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Nowa cena szkolenia, obowiązująca od 1 sierpnia 2020, wynosić będzie 350,- PLN.

Zapisy na szkolenie realizowane do 31 lipca 2020, także na terminy sierpniowe, realizowane będą w cenie kursu obowiązującej do końca lipca 2020 roku, tj. 300,- PLN.