Działając na podstawie art. 53 ust. 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 1019 r. poz. 341) informujemy, że w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie rozpoczęto pracę nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, dotyczącego wyboru wykonawcy najmu samochodów osobowych.