- Jeżeli zauważymy kogoś w niebezpieczeństwie, kogoś kto potrzebuje naszej pomocy, mamy obowiązek, moralny i prawny, udzielić takiej osobie pierwszej pomocy. To pierwsze słowa w filmie edukacyjnym, przygotowanym przez WORD w Warszawie. Przedstawiamy w nim zasady postępowania podczas resuscytacji osoby dorosłej, także z wykorzystaniem AED, pozycję bezpieczną, stabilizację kończyny za pomocą chusty trójkątnej oraz opatrywanie ran. Szczegółowo punkt po punkcie prezentujemy jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać.

W kolejnym materiale dowiedzieć się można jak powinna wyglądać, co powinna zawierać, użyteczna apteczka pierwszej pomocy.

Zapraszamy do zapoznania się przedstawionymi materiałami, poświęćcie Państwo kilka chwil, aby przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.


Udzielanie pierwszej pomocy to obowiązek Nas wszystkich. Przedstawiamy Państwu kolejny film, zrealizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Tym razem Ratownik Medyczny przedstawi zasady postępowania podczas resuscytacji osoby dorosłej, także z wykorzystaniem AED, pozycję bezpieczną, stabilizację kończyny za pomocą chusty trójkątnej oraz opatrywanie ran. Mamy nadzieję, że stworzony przez nas materiał przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych jak również spowoduje, że każdy z Nas będzie mógł, co jakiś czas przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.


Apteczka pierwszej pomocy to element, który w razie nagłego zachorowania, urazu, czy też innych przypadków spowodowanych wypadkiem powinien być dostępny w pobliżu. Wiele jest dostępnych apteczek pierwszej pomocy, dlatego też Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie przygotował dla Państwa film jak wygląda apteczka Ratownika Medycznego. Każdy apteczkę powinien przygotować według swoich indywidualnych potrzeb, ale powinna ona zawierać przynajmniej elementy zawarte w materiale. Zapraszamy do obejrzenia apteczki Ratownika Medycznego.