Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprasza do udziału w konkursie "Mazowieckie barwy wolontariatu".

Termin zgłaszania kandydatów 12 września 2018 r.

Regulamin dostępny na stronie www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

Konkurs pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Centrum Wolontariatu.