Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
 
Oficjalna strona WORD Warszawa
 
Aktualności Egzaminy na prawo jazdy Szkolenia, Kursy BRD Do pobrania Kontakt Przetargi Projekty Unijne  
 
Punkty karne
Przewóz drogowy
Jazdy próbne przed egzaminem
Szkolenie dla kandydatów na kierowców TAXI
Instruktorzy Nauki Jazdy
Kandydaci na instruktorów
Warsztaty doskonalenia zawodowego
Egzaminatorzy
Kandydaci na egzaminatorów
Warsztaty doskonalenia zawodowego
Jazdy próbne przed egzaminem weryfiakcyjnym dla egzaminatorów
ADR
ADR - 2015 nowelizacja
Samorząd/Zarządcy dróg
Licencje i zezwolenia
Pojazdy nienormatywne
Kierowanie ruchem drogowym
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna / Recertyfikacja
Kurs Ogólny [PPP-O]
Kurs Dla Rodziców, Nauczycieli, Opiekunów, Wychowawców Placówek Oświatowych [PPP-R]
Kurs Dla Pracowników Banków, Kantorów, Stacji Benzynowych, Sklepów, Ochrony [PPP-B]
Kurs Dla Kierowców, Motocyklistów, Rowerzystów, Instruktorów [PPP-D]
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy [KPP]
Egzamin recertyfikujący tytuł "Ratownika"
 

Uwaga: Od 1 września 2014r

Zmiana zasad uiszczania opłat egzaminacyjnych


JAZDY PRÓBNE PRZED EGZAMINEM


INFORMACJA
OGÓLNA

tel. (22) 597-67-67
informacja@word.waw.pl

INFORMACJA O EGZAMINACH

ME Odlewnicza
(22) 59-76-781
ME Powstańców Śląskich
(22) 861-51-97
ME Radarowa
(22) 499-21-52


undefinedWojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Warszawie
ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa


NIP 113-19-48-935
REGON 013035534


ADMINISTRACJA OŚRODKA
pon.-pt. - 8.00-16.00

tel. (22) 59-76-700
fax (22) 59-76-701
e-mail: sekretariat@word.waw.pl

 

  

 
 

Wedle obecnie obowiązujących przepisów ( Art. 58. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ; Dz. U. 2011.30.151 z późn. zm.) egzaminatorem może zostać osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu
  • prawo jazdy właściwej kategorii
   lub
  • pozwolenie na kierowanie tramwajem
 • ukończyła 23 lata
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Termin kursu

Najbliższy kurs rozpoczyna się 25-26 października 2014

Cena kursu

Cena kursu kwalifikacyjnego kat. B: 4500,00

Opłatę za kurs należy dokonać na konto WORD Warszawa nr: 08 8213 0008 2010 0900 1181 0002
w tytule przelewu podając Imię i Nazwisko kandydata na kurs oraz dopisek "kurs dla kandydatów na egzaminatora"

Plan zajęć dla kandydatów na egzaminatorów

Terminy zjazdów na kursie kwalifikacyjnym
dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 2014/2015 *

I

25-26.10.2014 r., g. 9.00-15.50

II

08-09.11.2014 r., g. 9.00-15.50

III

29-30.11.2014 r., g. 9.00-15.50

IV

06-07.12.2014 r., g. 9.00-15.50

V

20-21.12.2014 r., g. 9.00-15.50

VI

03-04.01.2015 r., g. 9.00-15.50

VII

17-18.01.2015 r., g. 9.00-15.50

VIII

07-08.02.2015 r., g. 9.00-15.50

IX

21-22.02.2015 r., g. 9.00-15.50

X

07-08.03.2015 r., g. 9.00-15.50

XI

14-15.03.2015 r., g. 9.00-15.50

XII

21-22.03.2015 r., g. 9.00-15.50

XIII

11-12.04.2015 r., g. 9.00-15.50

*organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów

Program kursu

Przewidywany czas trwania kursu - około 7 miesięcy

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.50

Zjazdy w miarę możliwości będą odbywać się co drugą sobotę i niedzielę

Zajęcia z techniki i taktyki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy

Praktyka egzaminatorska odbywać się będzie w Miejscach Egzaminowania WORD Warszawa, pod opieką wskazanych Egzaminatorów.

Program kursu będzie obejmował:

 • zajęcia teoretyczne w zakresie
  • nauki podstaw techniki jazdy
  • przepisów ruchu drogowego
  • zasad przeprowadzania egzaminu państwowego
  • problematyki wypadków drogowych
  • psychologii transportu
  • etyki zawodu egzaminatora
  • wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużyciem alkoholu
 • zajęcia praktyczne
  • z techniki jazdy
  • prowadzenia egzaminu - praktyka egzaminatorska.

Informacje i zapisy

Zapisy na kurs przyjmuje

Wydział Szkoleń

od  poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
tel. (22) 59-76-741 lub (22) 59-76-742

e-mail: szkolenia@word.waw.pl

  

Aby zapisać się na kurs, następujący komplet dokumentów:

 • kserokopie:
  • dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie;
  • prawa jazdy lub zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień (3 lata prawo jazdy kat. B)
  • orzeczenia lekarskiego dla kandydata na egzaminatora (zaświadczenie lekarskie art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy z dopiskiem egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami {dwie pieczątki})
  • orzeczenia psychologicznego dla kandydata na egzaminatora (Dz.U.2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 2)
  • dowodu uiszczenia opłaty za kurs.

należy złożyć do Wydziału Szkoleń WORD Warszawa

 • osobiście w BOK Wydziału Szkoleń, Odlewnicza 8, pokój 108 I piętro, w godzinach pracy wydziału
 • droga mailową na adres szkolenia@word.waw.pl
 • faxem na numer (22) 59-76-743

 

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Szymańska

tel: (22) 59-76-741 do 4, e-mail: szkolenia@word.waw.pl

 

Do pobrania

 
 
Aktualności | Egzaminy na prawo jazdy | Szkolenia, Kursy | BRD | Do pobrania | Kontakt | Przetargi | BIP | Dodaj do ulubionych projekt i wykonanie 
stat4u