Pierwszy zapis na egzamin w ramach danej kategorii

W zakresie kategorii B oraz kategorii B1 możecie Państwo zdawać egzamin w każdym z Miejsc Egzaminowania (ME Odlewnicza, ME Bemowo, ME Radarowa), w zakresie pozostałych kategorii, jedynym Miejscem Egzaminowania jest ME Odlewnicza.

Przychodząc zapisać się po raz pierwszy na daną kategorię do Biura Obsługi Klienta musicie Państwo zabrać ze sobą:

 • otrzymany w Wydziale Komunikacji numer PKK,
 • wniesioną opłatę za egzamin. Opłaty można również dokonać w WORD - szerzej opisane w artykule Opłaty egzaminacyjne.

Zapisu można dokonać na dwa sposoby:

 • w Biurze Obsługi Klienta:
  • osobiście,
  • przez upoważnioną osobę.
 • za pośrednictwem strony Info-Car.

 

Kolejny zapis na egzamin

Niezależnie od tego, czy kolejny zapis dotyczy tego samego rodzaju egzaminu (teoretycznego lub praktycznego), czy dokonujemy pierwszego zapisu na egzamin praktyczny po zdanym egzaminie teoretycznym można tego dokonać na dwa sposoby:

 • w Biurze Obsługi Klienta:
  • osobiście,
  • przez upoważnioną osobę.
 • za pośrednictwem strony Info-Car.

W przypadku zapisu w Biurze Obsługi Klienta należy dostarczyć wniesioną opłatę za egzamin. Opłaty można również dokonać w WORD - szerzej opisane w artykule Opłaty egzaminacyjne.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym:
  • Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
  • Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
  jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.

Do pobrania: